• +30 (210) 9353080
  • FCM LOGO
  • FCM LOGO

Συμπληρωματικά - Λογισμικό

BRONKHORST in-line_filter-fcm-bronkhorst-greece.jpg Φίλτρα IN–LINE

Σε διάφορες διαπερατότητες, για την προστασία των οργάνων μας από τα σωματίδια.

Λόγω της κατασκευής του, ένας θερμικός μετρητής ή ρυθμιστής ροής μάζας για αέρια είναι ευαίσθητος στη μόλυνση. Για να αυξηθεί ο ΜΧΜΑ (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών), είναι σημαντικό να βεβαιώνεται ότι το αέριο που εισέρχεται στο όργανο είναι καθαρό.

Το Φίλτρο IN-LINE, όταν τοποθετείται στην είσοδο του οργάνου, διασφαλίζει την καθαρότητα. Περιέχει ένα 316L στέλεχος φίλτρου από συντετηγμένο μέταλλο που είναι κατάλληλο για φιλτράρισμα γενικού σκοπού και μπορεί να καθαριστεί με ένα κατάλληλο διαλύτη. Εάν το αέριο περιέχει μια μεγάλη περιεκτικότητα σωματιδίων, ενδείκνυται η χρήση ενός προ-φίλτρου.

Λήψεις:
Datasheet
BRONKHORST combi-flow_filter-fcm-bronkhorst-greece.jpg Φίλτρα COMBI–FLOW

Από την κατασκευή τους, οι χαμηλής ροής Μετρητές/ Ρυθμιστές Ροής Μάζας είναι ευαίσθητοι σε μόλυνση. Για να αυξηθεί ο ΜΧΜΑ (Μέσος Χρόνος Μεταξύ Αστοχιών), είναι σημαντικό να βεβαιώνεται ότι το αέριο που εισέρχεται στο όργανο είναι καθαρό.

Για τα αέρια συνιστώνται τα συμπαγή φίλτρα IN-LINE. Για εφαρμογές ροής υγρών τα φίλτρα COMBI-FLOW παρέχουν αυτή την υπηρεσία. Το στοιχείο φίλτρου μπορεί να αντικατασταθεί χωρίς την απομάκρυνση της βάσης από το σωλήνα.

Λήψεις:
Datasheet
BRONKHORST gas_mixing_chamber_150_113-fcm-bronkhorst-greece.jpg Θάλαμοι Ανάμιξης Αερίων

Για τη δημιουργία ομοιογενών μειγμάτων αερίου από ποσοστά μέχρι εύρη σε ppm.

Υπάρχει μια αυξανόμενη ανάγκη για ειδικά μείγματα αερίων. Επιπλέον, πολύ συχνά απαιτούνται μεταβαλλόμενες συγκεντρώσεις. Η Bronkhorst High-Tech έχει αποκτήσει μεγάλη εμπειρία στην παροχή Ρυθμιστών Ροής Μάζας για τέτοιες εφαρμογές. Η δημιουργία ομοιογενών μιγμάτων αερίων δεν είναι απλώς θέμα τοποθέτησης των ελεγχόμενων ροών δύο ή περισσοτέρων αερίων ρευμάτων μαζί. Για παράδειγμα, αν πρέπει να αραιώσετε 1 mln/min του αερίου μικρής συγκέντρωσης σε 10 ln/min του αερίου αραίωσης δεν μπορείτε να περιμένετε να λάβετε ένα ομοιογενές μείγμα, εκτός και αν χρησιμοποιηθεί ένας κατάλληλος θάλαμος ανάμειξης.

Λήψεις:
BRONKHORST bright_series_156_186-fcm-bronkhorst-greece Σειρά Bright

Συμπαγής τοπική μονάδα Ανάγνωσης / Ελέγχου για τους ψηφιακούς Μετρητές / Ρυθμιστές Ροής Μάζας και Πίεσης. Σύγχρονη έγχρωμη οθόνη TFT για την ένδειξη της μετρούμενης / συνολικής τιμής, εύκολη λειτουργία με το πάτημα ενός κουμπιού, δηλαδή την αλλαγή της επιθυμητής τιμής, του μηδενισμού της ολοκλήρωσης, την επιλογή ρευστού, κ.λπ. Τοποθετείται απευθείας στο μετρητή / ρυθμιστή ή σε έναν παρακείμενο τοίχο / πίνακα ή στη σωλήνωση του οργάνου.

Η Bronkhorst High-Tech σχεδίασε μια νέα μονάδα Α/Ε για τους ψηφιακούς Μετρητές / Ρυθμιστές Ροής Μάζας και Πίεσης, ώστε να ικανοποιηθεί η ζήτηση για την τοπική ένδειξη του πραγματικού ρυθμού ροής και / ή η συνολική κατανάλωση ρευστών.

Λήψεις:
BRONKHORST pips_series-fcm-bronkhorst-greece Σειρά PiPS

Τροφοδότης Ρεύματος Τύπου Βύσματος (ΤΡΤΒ) για τους Μετρητές/ Ρυθμιστές Ροής Μάζας και Πίεσης της Bronkhorst. Για όργανα εργαστηριακού ή βιομηχανικού τύπου (IP65). Το εξάρτημα είναι προαιρετικό.

Ο συνδυασμός ενός ΤΡΤΒ με μια Μονάδα Ανάγνωσης/ Ελέγχου Bright αποτελεί μια απλή και οικονομική λύση για τη λειτουργία ενός αυτόνομου οργάνου.

Ηλεκτρικά δεδομένα:

  • Τροφοδοσία 100…240 Vac (50…60 Hz)
  • Εναλλάξιμα βύσματα (Ευρωπαϊκό, UK, USA, Αυστραλιανό, IEC) για την σύνδεση στο δίκτυο
  • Θηλυκό 9-pin D, θηλυκό 8 DIN ή σύνδεσμος RJ45 για τη σύνδεση με τα όργανα
  • Μέγιστη κατανάλωση ισχύος + 15 Vdc, 500 mA
Μήκος καλωδίου 2 m

Λήψεις:
BRONKHORST e-8000_213_208-fcm-bronkhorst-greece E-8000 Τροφοδοτικό / Ανάγνωση & Έλεγχος

Μονάδες Ψηφιακής Τροφοδοσίας / Ανάγνωσης & Ελέγχου για χρήση με ψηφιακούς Μετρητές/ Ρυθμιστές Ροής Μάζας/ Πίεσης και άλλους πομπούς και μετατροπείς με σύστημα επικοινωνίας RS-232.

Η σειρά Ε-8000 διαθέτει μία ή δύο έγχρωμες οθόνες TFT ανά μονάδα για την ένδειξη των μετρούμενων / συνολικών τιμών και ένα μενού του ενός κουμπιού, το οποίο διευκολύνει το χρήστη να αλλάξει τις επιθυμητές τιμές, να μηδενίσει την ολοκλήρωση του μετρητή, να επιλέξει ένα άλλο ρευστό, καθώς και πολλές άλλες λειτουργίες.

Λήψεις:
BRONKHORST e7300_156_200-fcm-bronkhorst-greece Ε-7000 Ψηφιακό Σύστημα Τροφοδοσίας & Ανάγνωσης

Προηγμένα συστήματα τροφοδοσίας ρεύματος/ ανάγνωσης βασισμένα σε τεχνολογία μικρο-επεξεργαστή με πολλές λειτουργίες, όπως συναγερμοί, ολοκλήρωση ροής, ανάγνωση πραγματικής ροής και ένδειξη ονομασίας ρευστού, προσβάσιμες με το εύκολο πάτημα ενός κουμπιού. Επίσης, διαθέτει μονάδες για τα συστήματα CEM και μονωμένους ενισχυτές EX-FLOW.

Η μονάδα ενός-καναλιού με μικρο-επεξεργαστή προσφέρει τη δυνατότητα να δείξει αριθμούς ετικέτας, ταυτοποιήσεις μέτρησης, τα ονόματα των ρευστών και τις μονάδες ολοκλήρωσης πάνω από τα σήματα των μετρήσεων και ελέγχων σε μονάδες ποσοστού μέγιστης ροής ή άμεσης ανάγνωσης.

Η εφαρμογή του Ε-7000 δεν περιορίζεται στο συνδυασμό λειτουργίας με τους Ρυθμιστές Ροής Μάζας και Ρυθμιστές Πίεσης της Bronkhorst High-Tech, αλλά μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί με άλλους πομπούς ή μετατροπείς, ή σε συστήματα ελέγχου κύριου/δευτερεύοντος οργάνου.

Λήψεις:
BRONKHORST rs232_cable.jpg_150_150-fcm-bronkhorst-greece Εξαρτήματα Fieldbus

Καλώδια, βύσματα και άλλα μέρη που ολοκληρώνουν τα συστήματα FLOW-BUS / Modbus / EtherCAT / Profibus / DeviceNet.

Λήψεις:
BRONKHORST cd-flowware-fcm-bronkhorst-greece.jpeg Bronkhorst FlowWare

Εργαλεία ελεύθερου λογισμικού κατάλληλα για χρήση με ηλεκτρονικό υπολογιστή, όπως FlowFix, FlowDDE, FlowPlot, FlowView, FLUICAL, κτλ. για την εγκατάσταση, τη λειτουργία και τη βαθμονόμηση των ψηφιακών μετρητών ροής μάζας, των ψηφιακών ρυθμιστών ροής μάζας και των ψηφιακών μετρητών/ ρυθμιστών πίεσης.

Λήψεις: