• +30 (210) 9353080
  • FCM GREEK FLAG
  • FCM ENGLISH FLAG

Συχνές Ερωτήσεις

Ερώτηση: Τι εννοεί η Bronkhorst με τους όρους ln/min ή ls/min;
Η ροή μάζας πρέπει πράγματι να εκφράζεται σε μονάδες βάρους όπως g/h, mg/s, κ.λπ. Οι περισσότεροι χρήστες, όμως, σκέφτονται και εργάζονται σε μονάδες όγκου. Για αυτό το λόγο έχει συμφωνηθεί να παρέχονται οι προϋποθέσεις, βάσει των οποίων η μάζα μετατρέπεται σε όγκο.
Κανονικές συνθήκες (ln/min): έχει επιλεγεί η θερμοκρασία 0° C και η πίεση 1013 bar, και αυτές οι συνθήκες αναφοράς υποδεικνύονται από το δείκτη με το γράμμα "n" στη μονάδα του όγκου που χρησιμοποιήθηκαν. Η άμεση μέθοδος θερμικής μέτρησης της ροής μάζας βασίζεται πάντα σε αυτές τις συνθήκες αναφοράς, εκτός εάν ζητηθεί διαφορετικά.
Πρότυπες συνθήκες (ls/min): εδώ οι συνθήκες αναφοράς βασίζονται στους 20° C αντί των 0° C.
Έχετε πάντα υπ' όψιν αυτή τη διαφορά, επειδή η ανάμειξη αυτών των όρων αναφοράς προκαλεί ένα σφάλμα της τάξης του 7%!

Ερώτηση: Πως μπορώ να υπολογίσω ένα συντελεστή μετατροπής;
Η Bronkhorst High-Tech ανέπτυξε μια μοναδική βάση δεδομένων, που αποτελείται από τα χαρακτηριστικά περισσοτέρων των 600 ρευστών. Χρησιμοποιώντας ειδικό λογισμικό μπορούν να γίνουν on-line διάφοροι υπολογισμοί στην ιστοσελίδα www.fluidat.com.
Καλούμε τους πελάτες μας να επισκεφτούν το site www.fluidat.com για δωρεάν εγγραφή. Μετά την παραλαβή των στοιχείων της σύνδεσής σας θα μπορείτε να υπολογίσετε τους συντελεστές/πίνακες μετατροπής για τους θερμικούς μετρητές ροής αερίων & ρευστών της Bronkhorst, τις τιμές Kv και τα μεγέθη στομίου για τις βαλβίδες ελέγχου της Bronkhorst, την πτώση πίεσης σειριακών φίλτρων και να εκτελέσετε υπολογισμούς σχετικούς με το σύστημα εξάτμισης CEM.

Ερώτηση: Τι σημαίνουν οι όροι "IP Rating" και "NEMA Rating" και που χρησιμοποιούνται;
Ο όρος "IP Rating" (Ingress Protection Rating) αποτελείται από τα γράμματα IP ακολουθούμενα από δύο αριθμητικά ψηφία. Όπως καθορίζει το διεθνές πρότυπο IEC 60529, πιστοποιεί τον βαθμό αντίστασης στην διείσδυση στερεών αντικειμένων, συμπεριλαμβανομένων μελών σώματος όπως χέρια, δάχτυλα, κλπ, σκόνης και ακούσιας επαφής (το πρώτο αριθμητικό ψηφίο), και νερού (το δεύτερο αριθμητικό ψηφίο) εντός περιβλημάτων ηλεκτρικών κυκλωμάτων.
Ο όρος "NEMA" (National Electrical Manufacturers Association) προέρχεται από την Εθνική Ένωση Κατασκευαστών Ηλεκτρονικών Συσκευών Αμερικής, η οποία δημοσιεύει αξιολογήσεις προστασίας περιβλημάτων ηλεκτρικών κυκλωμάτων, παρόμοιες του προτύπου "IP Rating", το οποίο δημοσιεύεται από τη Διεθνή Ηλεκτροτεχνική Επιτροπή (IEC). Με τον όρο "NEMA" αξιολογούνται επιπλέον χαρακτηριστικά από αυτά του "IP Rating", όπως η αντοχή στη διάβρωση, η γήρανση των φλατζών και οι πρακτικές κατασκευής. Για το λόγο αυτό είναι δυνατή η αντιστοίχηση κωδικών "IP" σε κωδικούς "NEMA", όμως δεν είναι δυνατή η αντιστοίχηση κωδικών "NEMA" σε κωδικούς "IP", καθώς οι "IP" κωδικοί δεν συμπεριλαμβάνουν τα επιπλέον χαρακτηριστικά.
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους πίνακες αξιολόγησης στον ακόλουθο σύνδεσμο: Πίνακες IP & NEMA Rating.

Ερώτηση: Από τι είναι κατασκευασμένα τα "wetted parts" (διαβρεχόμενα μέρη) των μετρητών & ρυθμιστών ροής μάζας αερίων/υγρών της Bronkhorst;
Στάνταρ υλικά κατασκευής για όλα τα όργανα είναι ο ανοξείδωτος χάλυβας 316 ή ισοδύναμα. Κατόπιν αιτήματος μερικά διαβρεχόμενα μέρη είναι διαθέσιμα σε κράμα Monel ή Hastelloy. Επικοινωνήστε με το εργοστάσιο για περισσότερες πληροφορίες. Η στάνταρ στεγανοποίηση είναι Viton® για το μετρητή/ρυθμιστή ροής μάζας αερίου και Kalrez® για το μετρητή/ρυθμιστή ροής μάζας ρευστού.

Ερώτηση: Ποιο υλικό στεγανοποίησης είναι καλύτερο για την εφαρμογή μου;
Η επιλογή του ελαστομερούς ως υλικού στεγανοποίησης για τα όργανά μας πρέπει να βασίζεται στη χημική αντοχή κάτω από τις συνθήκες λειτουργίας. Η Bronkhorst έχει συγκεντρώσει πολλές πληροφορίες σχετικά με τη συμβατότητα των διαφόρων ενώσεων και μπορούμε να συμβουλεύσουμε αναλόγως τους πελάτες μας. Ωστόσο, οι συστάσεις μας πρέπει να θεωρούνται ως κατευθυντήριες γραμμές για τις οποίες δεν μπορούν να δοθούν εγγυήσεις.

Ερώτηση: Ποιά τάση παροχής και ποιά σήματα I/O είναι διαθέσιμα για τους μετρητές & ρυθμιστές ροής μάζας αερίων/υγρών της Bronkhorst High-Tech;
Η Bronkhorst High-Tech προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία δυνατοτήτων για την ηλεκτρική σύνδεση και επικοινωνία. Ως πρότυπο όλοι οι μετρητές & ρυθμιστές ροής μάζας και πίεσης μπορούν να τροφοδοτηθούν με 15 ή 24 Vdc. Οι επιλογές για την αναλογική είσοδο/έξοδο είναι 0-5 Vdc, 0-10 Vdc, 0-20 mA και 4-20 mA (άλλες κατόπιν αιτήματος). Η ψηφιακή επικοινωνία όλης σχεδόν της γραμμής προϊόντων είναι: RS232, Profibus-DP, DeviceNet, Modbus, EtherCAT και FLOW-BUS (Bronkhorst fieldbus).

Ερώτηση: Πώς να ερμηνεύσετε τα στοιχεία και την ορολογία των πιστοποιητικών βαθμονόμησης της Bronkhorst;
Για την καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου των πιστοποιητικών βαθμονόμησης της Bronkhorst, παρακαλούμε πατήστε εδώ.

Ερώτηση: Πόσο συχνά πρέπει να διενεργείται έλεγχος βαθμονόμησης στις συσκευές ροής μάζας;
Τα όργανα ροής μάζας, στην πραγματικότητα όλα τα όργανα μέτρησης, φθείρονται από τις συνθήκες της διαδικασίας της εφαρμογής στην οποία έχουν εγκατασταθεί. Η θερμοκρασία, η μετατόπιση ανοχής ηλεκτρονικών εξαρτημάτων, η αυξανόμενη συγκέντρωση ρύπων με την πάροδο του χρόνου (έστω και πολύ μικρή), καθώς και άλλοι παράγοντες θα επηρεάσουν την ακρίβεια του οργάνου. Τα όργανά θα πρέπει τακτικά να υποβάλλονται, τουλάχιστον, σε έναν έλεγχο βαθμονόμησης, αν όχι σε αναβαθμονόμηση. Αλλά πόσο συχνά; Επειδή η φύση της κάθε εφαρμογής είναι διαφορετική (συνθήκες, χρόνος λειτουργίας, κλπ), η βαθμονόμηση μπορεί να διαρκέσει τρία χρόνια ή τρεις μήνες. Στα όργανα της Bronkhorst δεν έχουν διευκρινιστεί ημερομηνίες λήξης για τη βαθμονόμηση. Η Bronkhorst προτείνει να βαθμονομούνται τα όργανα κάθε χρόνο. Ωστόσο, με βάση τις συνθήκες εφαρμογής, και ίσως τις διαδικασίες ποιότητας της εταιρείας, κάθε πελάτης πρέπει να προσδιορίσει πότε θα πρέπει να στείλει ένα όργανο για εκ νέου βαθμονόμηση. Τα σωστά βαθμονομημένα όργανα θα είναι πιο ακριβή, πιο αξιόπιστα, για την εξασφάλιση της συνοχής, και την συμβολή στη βελτίωση των αποδόσεων παραγωγής.

Ερώτηση: Ποια εξαρτήματα σωλήνωσης προτείνει η Bronkhorst για τα όργανά της;
Ως τυπικό στα όργανα, η Bronkhorst χρησιμοποιεί συνδέσμους σύσφιγξης ή στεγανοποίησης προσώπου με πρόσωπο (VCR/VCO) με σπείρωμα BSPP. Το BSPP (British Standard Pipe Parallel) είναι, όπως υποδηλώνει το όνομα του, σύνδεσμος με παράλληλο σπείρωμα. Τα σπειρώματα χρησιμοποιούνται για να συγκρατούν τα δύο κομμάτια μαζί και όχι για να στεγανοποιούν. Η στεγανοποίηση γίνεται από ένα ελαστομερές δακτύλιο εξωτερικά από το σπείρωμα. Επειδή η στεγανοποίηση είναι εξωτερική δεν υπάρχει κίνδυνος να οδηγηθούν γρέζια από τα σπειρώματα μέσα στη διαδρομή ροής του ρευστού. Για αυτό το λόγο, δεν συνιστάται η χρήση ΝΡΤ εξαρτημάτων με PTFE (τεφλόν) στεγανοποίηση ταινίας.

Ερώτηση: Σε τι αναφέρετε ο όρος "Turndown Ratio;"
Ο όρος "Turndown Ratio" συνήθως αναφέρετε και ως εύρος κάλυψης. Δείχνει το εύρος στο οποίο ένας μετρητής ή ρυθμιστής ροής μπορεί να μετρήσει με ακρίβεια τη ροή. Με άλλα λόγια, είναι απλά η μέγιστη τιμή μιας σειράς μετρήσεων σε σχέση με την ελάχιστη, εκφραζόμενη σε αναλογία και υπολογίζεται χρησιμοποιώντας έναν απλό τύπο: Turndown Ratio = μέγιστη ροή/ελάχιστη ροή.
Για παράδειγμα, εάν ένας μετρητής ροής έχει ένα turndown ratio 50:1 τότε αυτός είναι ικανός να μετρήσει με ακρίβεια μέχρι το 1/50 της μέγιστης ροής. Έτσι, αν υποθέσουμε ότι ο μετρητής έχει μέγιστη κλίμακα διαβάθμισης ροής τα 20 ln/min, τότε η ελάχιστη μέτρηση ροής θα είναι 0,4 ln/min.
Λάβετε υπόψη ότι η μέγιστη και ελάχιστη ικανότητα ροής του μετρητή ή ρυθμιστή είναι πιθανό να είναι ένα μεγαλύτερη από το μετρήσιμο και ελεγχόμενο εύρος.
Για παράδειγμα, ένας ρυθμιστής ροής μάζας με turndown ratio 50:1 μπορεί να έχει τη δυνατότητα μέτρησης τόσο υψηλά όσο 25 ln/min ή τόσο χαμηλά όσο 0,16 ln/min αλλά το Turndown Ratio θα διέπει το πραγματικό μετρήσιμο εύρος. Σε αυτό το παράδειγμα, εάν η βαθμονομημένη μέγιστη ροή είναι 25 ln/min, τότε η ελάχιστη ροή που μπορεί να μετρηθεί είναι 0,5 ln/min (1/50 των 25). Εάν η εφαρμογή απαιτεί η βαθμονομημένη ελάχιστη ροή να είναι 0,1 ln/min, τότε η μέγιστη ροή που μπορεί να μετρηθεί είναι 5 ln/min (50 φορές το 0,1).